کانال تلگرام فروشگاه تاسیسات صفاکالا

فروشگاه محصولات تاسیساتی صفاکالا برای خدمت بیشتر و سریعتر به مشتریان خود دو کانال تاسیسات را مدیریت می کند

1 - کانال تلگرام  آموزشی تاسیسات

این کانال با نزدیک به 5000 عضو یکی از محبوبترین کانال های تلگرامی  تاسیسات می باشد

کانال آموزشی تاسیسات


- کانال تلگرام فروشگاه تاسیسات صفاکالا

در این کانال می توانید براحتی محصولات مورد نیاز خود را تهیه کنید


کانال تلگرام صفاکالا